พิเศษ!! BOOK 2 WEEKS GET 1 WEEK FREE

ILSC_USA_Flyer_16 002

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

1) เฉพาะตารางเรียนช่วงบ่าย (PM) ที่ ILSC – ซานฟรานซิสโก และ นิวยอร์ก เท่านั้น

2) ฟรี ค่าลงทะเบียน (Registration fee) มูลค่า 150 เหรียญสหรัฐ

และ ค่าอุปกรณ์การเรียน (Materials Fee) มูลค่า 40 เหรียญสหรัฐ สำหรับนักเรียนที่มีระยะเวลาเรียนรวมไม่เกิน 11 สัปดาห์ (paid weeks)

หรือ ค่าอุปกรณ์การเรียน (Materials Fee) มูลค่า 80  เหรียญสหรัฐ สำหรับนักเรียนที่มีระยะเวลาเรียนรวมเกินกว่า 12 สัปดาห์เป็นต้นไป (paid weeks)

3) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และเริ่มเรียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น