INTO USA มอบทุนการศึกษา

INTO US Scholarship 14-15reทุนการศึกษาจากโปรแกรมเตรียมความพร้อมทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ USA

สนใจสอบถามช้อมูลเพิ่มเติม โทร 029370870-4 หรือ Email : Kamolpat@ednet.co.th