กระเป๋าเดินทาง จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ใบใหญ่ทางสายการบินจะให้โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้องๆ สามารถใส่ของใช้ทั่วไปได้ และกระเป๋าที่นำติดตัว

กระเป๋าที่โหลดลงใต้เครื่อง

กระเป๋าที่โหลดลงใต้เครื่อง คือ กระเป๋าใบใหญ่ที่ให้สายการบินดูแลจัดลงใต้เครื่องตอนเช็คอิน สามารถใส่ของใช้ต่างๆ มีน้ำหนักไม่เกินกว่าที่สายการบินหรือตั๋วกำหนด  เป็นกระเป๋าที่พร้อมสำหรับการกระแทกระหว่างขนส่ง  สิ่งของที่นำไปต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย

 1. เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ส่วนตัว
 2. ของเหลว เช่น สบู่ ครีม ยาสระผม เครื่องสำอาง ต่างๆ ควรบรรจุใส่ถุงซิปล็อคให้เรียบร้อย
 3. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. ของมีคม เช่น กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ คัทเตอร์ มีโกนหนวด
 5. ของใช้ทั่วไป

สิ่งที่ไม่ควรเก็บในกระเป๋าใบใหญ่

 • ของมีค่า เงินสด บัตรเครดิต
 • คอมพิวเตอร์
 • ของที่แตกหักเสียหายง่าย
 • แบตเตอรี่สำรอง Power Bank

กระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องได้ หรือ กระเป๋าพกติดตัว

เป็นกระเป๋าขนาดเล็กที่สามารถยกเองเพื่อเก็บไว้ในที่เก็บเหนือศีรษะได้ ปกติกำหนดน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดจำกัด  สามารถนำติดตัวได้เพียง 1 ใบ โดยจะไม่รวมกับประเป๋าถือหรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ควรนำติดตัว

 1. เอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาเอกสาระสำคัญ ที่อยู่ เบอร์โทร
 2. เงินและของมีค่า
 3. ยารักษาโรคที่ฉลากเป็นภาษาอังกฤษ
 4. ถ้ามีของเหลวก็ต้องไม่เกิน 100ml
 5. สามารถนำแบตเตอรี่สำรองได้ไม่เกิน 20,000 mAh -32,000 mAh และพกได้ 2 ก้อน

**บางสายการบินไม่อนุญาต**

 1. คอมพิวเตอร์และมือถือ
 2. เสื้อกันหนาว เพื่อการปรับอุณหภูมิ และเพื่อลดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่

 

อย่างไรก็ตาม น้องๆ ควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางว่าสายการบินที่น้องเลือกเดินทางมีกฎเกณฑ์เรื่องน้ำหนักกระเป๋าอย่างไรนะคะ

ตัวอย่างน้ำหนักกระเป๋าของสายการบินที่เดินทางต่างประเทศชั้นประหยัดหรือ Economy Class เท่านั้น

สายการบิน กระเป๋าโหลดลงเครื่อง กระเป๋านำติดตัว
น้ำหนักไม่เกิน ขนาดไม่เกิน น้ำหนักไม่เกิน ขนาดไม่เกิน
การบินไทย

 

20-35 กิโลกรัม ยาวกว้างสูงรวมกันไม่เกิน 62 นิ้ว 7 กิโลกรัม ยาว 22 นิ้ว

กว้าง18 นิ้ว

หนา 10 นิ้ว

แควนตัส แอร์เวย์ 30 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม ยาว 19 นิ้ว

กว้าง 13 นิ้ว

หนา 9 นิ้ว

สิงคโปร แอร์ไลน์ 23 กิโลกรัม ยาวกว้างสูงรวมกันไม่เกิน 62 นิ้ว 7 กิโลกรัม ยาวกว้างสูงรวมกันไม่เกิน 46 นิ้ว
เอมิเรตส์ 20-30 กิโลกรัม ยาวกว้างสูงรวมกันไม่เกิน 59 นิ้ว 7 กิโลกรัม ยาว 22 นิ้ว

กว้าง15 นิ้ว

หนา 8 นิ้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

การบินไทย : https://www.thaiairways.com/th_TH/travel_information/baggage.page

แควนตัส แอร์เวย์ : https://www.qantas.com/th/en/travel-info/baggage.html

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ : https://www.singaporeair.com/th_TH/th/travel-info/baggage/checked-baggage/

เอมิเรตส์ : https://www.emirates.com/th/thai/before-you-fly/baggage/checked-baggage/

สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ปรึกษา EdNET โทร 0894490272 หรือ ฝากข้อความได้ที่ Line @ednet