Pre Master’s Program USA

เรียนต่อปริญญาโท ในรัฐแคลิฟอร์เนีย อเมริกา สามารถเรียนเตรียมความพร้อมกับมหาวิทยาลัย TOP Ranked รัฐแคลิฟอร์เนียได้ทั้ง 7 แห่ง

PreMaster_2

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน