Program Scan ลายนิ้วมือค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในตัวลูกคุณ

ลายนิ้วบอกอะไร

ในทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์แล้วว่า ลายนื้วมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล FBI สามารถค้นหาติดตามบุคคลได้จากร่องรอยของลายนื้วมือ ในวิทยาศาสตร์ทางสมอง มือเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสมอง ในศาสตร์ Dermatoglyphics บ่งบอกลักษณะสำคัญของสมองที่เชื่อมโยงกับนิ้วมือดังนี้ :

FingerScan

ประโยชน์ของการสแกนลายนิ้ว

สำหรับเด็กเล็ก 

 • รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของลูก
 • เข้าใจต้นทุน ศักยภาพแต่ละด้าน
 • รู้จุดเด่น จุดด้อย ของลูก เพื่อการวางแผนในการพัฒนา
 • เข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออก

สำหรับเยาวชน

 • รู้จักศักยภาพ
 • เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด
 • รู้ข้อดี ข้อด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง
 • เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
 • วางแผน ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ

สำหรับครอบครัว

 • เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
 • เสริมสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้ง ระหว่างคู่สมรส พ่อ แม่ ลูก
 • รู้วิธีพัฒนาตนเอง และสมาชิกในครอบครัวบนพื้นฐานศักยภาพของสมาชิกแต่ละคน

สแกนลายนิ้ว เริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

วัยที่เหมาะสมคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

ขั้นตอนการสแกนลายนิ้ว

1 ขั้นตอนการสแกนลายนิ้ว ผ่าน โปรแกรม ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

2 ส่งข้อมูลลายนิ้วเข้าระบบวิเคราะห์

3 สรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายงาน ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากการสแกนลายนิ้ว

4 วิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าสแกนลายนิ้วมือ 10,000 บาท ต่อท่าน
สิ่งที่ท่านได้รับหลังจากเข้ารับคำปรึกษา เพื่อวางแผนอนาคต คือ ท่านจะได้สมุดรายงานผล 1 เล่ม
พร้อมคำแนะนำในการวางแผนการเรียนและอาชีพที่เหมาะสม

สนใจโทรนัดเวลาจองสแกนลายนิ้วมือ โทร 081 348 8807 หรือ Line: @ednet