RMIT | International Tuition Fee Bursary

RMIT | International Tuition Fee Bursary

RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ขอมอบทุนสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตประเทศออสเตรเลีย สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2022 เนื่องจากภาวะการที่ไม่ปรกติและต้องปิดพรมแดนไปในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 10% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

• เป็นนักศึกษาใหม่ หรือเรียนต่อเนื่องที่ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย
• สมัครและตอบรับเข้าเรียน หลักสูตรระดับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 30 มิถุนายน 2022
• เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าเรียนตามอัตราปรกติของมหาวิทยาลัย
• ไม่สามารถรับทุนนี้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ของ RMIT University ได้
• นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 10% ของทุกยูนิตที่เรียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 30 มิถุนายน 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rmit.edu.au/students/student-essentials/fees-and-payments/international-tuition-fee-bursary

สนใจสมัครเรียนที่ RMIT University หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET โทร 0894490272 หรือแอดไลน์ @EdNET ดำเนินเรื่องฟรีทุกขั้นตอน