The University of New South Wales, Australia (UNSW Sydney) ขอมอบทุนการศึกษา International Scientia Coursework Scholarship

The University of New South Wales, Australia (UNSW Sydney) ขอมอบทุนการศึกษา International Scientia Coursework Scholarship ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทแบบ coursework
– มีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม
– มีทักษะความเป็นผู้นำ (จากที่โรงเรียน องค์กร หรือชุมชน)
– กิจกรรมและความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา พัฒนาสังคม วัฒนธรรม อาสาสมัครหรือจิตอาสา
– เหตุผลในการตัดสินใจสมัครเรียนที่ UNSW Sydney

ทุนการศึกษาที่มอบให้มี 2 รูปแบบดังนี้
1) ทุนการศึกษาสำหรับค่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษาภาคปกติ
2) ทุนการศึกษามูลค่า A$20,000 ต่อปี จนจบการศึกษาภาคปกติ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนและรับทุนจาก UNSW Sydney สามารถติดต่อพี่ๆ ที่ EdNET เพื่อสมัครหรือขอรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ไลน์ @EdNET