เรียนต่อมัธยมปลาย 1 ปี ที่ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

 Print

 

ได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ

  • ได้เข้าร่วมโปรแกรมค้นหาศักยภาพก่อนวางแผนการเรียน
  • โรงเรียนที่ได้รับการคัดสรร จาก 4 ประเทศชั้นนำ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์
  • ผู้ปกครอง เลือกประเทศ เลือกโรงเรียน ได้ตามความเหมาะสมกับ ศักยภาพของลูก
  • โรงเรียนรัฐบาลมีให้เลือกหลากหลาย สอนหลักสูตร ตามความถนัดของนักเรียน เช่น กีฬา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี
  • ผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร และ ทราบความเป็นไปของบุตรหลานได้ตลอดเวลา
  • เลือกที่พักเองได้
  • นักเรียนได้รับการดูแลตรงจากโรงเรียน มิใช่หน่วยงาน Area Host
  • ค่าใช้จ่ายประมาณ 700,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)
  • สามารถเรียนต่อได้ หากต้องการอยู่ต่อ

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน http://bit.ly/2a5DO5L 

ติดต่อสอบถามที่ EdNET 02 937 0870-4 หรือ www.facebook.com/CoLtd

www.ednet.co.th