KAPLAN UK New Promotion

สำหรับน้องๆ สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน Kaplan ที่ประเทศอังกฤษ วันนี้มีโปรโมชั่น รีบๆ สมัครก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559 น่ะครับ

UK_Thai_1200x900 (1)