เรียนต่อมัธยมปลาย 1 ปี ที่ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

    ได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมโปรแกรมค้นหาศักยภาพก่อนวางแผนการเรียน โรงเรียนที่ได้รับการคัดสรร…