ทุน Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Deakin University ประเทศออสเตรเลีย…

UTS 35th Anniversary Diploma to Degree Pathway Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตร…

ทุน Mid-Semester Scholarship TAFE NSW เปิดรับถึง 26 พฤศจิกายน 2021

ยังไม่สายเกินไปที่จะสมัครเรียนที่วิทยาลัยรัฐบาลแห่งเมืองซิดนีย์…