เราได้รู้จักกับ IELTS กันไปแล้ว มาทำความรู้จักกับ TOEFL กันต่อ เป็นการสอบวัดภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อสถาบันในอเมริกาหรือแคนาดาเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันหลายๆ สถาบันก็มีการเปิดรับผลสอบ IELTS ก็มีบ้างแล้ว น้องๆ ลองศึกษาสถาบันที่น้องๆ สนใจดูนะคะ ว่าเขารับผลภาษาอะไรจะได้เตรียมตัวสอบกันตรงเป้าหมาย

TOEFL มีการสอบแบบไหนบ้าง

การสอบ TOEFL มีการพัฒนารูปแบบการสอบมาเรื่อยๆ มีถึง 3 แบบเลยทีเดียวคือ TOEFL PBT/CBT/IBT ตัวที่เราใช้สอบเข้าศึกษาต่อต่างประเทศคือ IBT เรามาทำความรู้จักตัวอื่นๆ ของ TOEFL กันก่อนนะคะ

TOEFL PBT (Paper-Based Testing) หรือ TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

การสอบแบบ PBT จะเป็นการทำแบบทดสอบกับกระดาษจะมี การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยจะมีคะแนนตั้งแต่ 310-677 คะแนน ส่วนการสอบการเขียนหรือรู้จักกันในชื่อ TWE สามารถเลือกที่จะสอบหรือไม่สอบก็ได้ การคิดคะแนนในส่วนนี้จะแยกออกไปต่างหากจากส่วนอื่นๆ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน

ปัจจุบันยังไม่มี PBT ในประเทศไทยทาง iie จึงประกาศให้ใช้ ITP มาใช้แทนเพื่อใช้กับสถาบันในประเทศไทยที่ยอมรับผลสอบนี้

      การสอบ ITP จะแบ่งเป็น 3 ส่วน

  • Section 1 : Listening Comprehension  35 นาที(50 ข้อ)
  • Section 2 : Structure and Written Expression  25 นาที(40 ข้อ)
  • Section 3 : Reading Comprehension  55 นาที(50 ข้อ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://li.kku.ac.th/itp/files/Annc/TOEFL-ITP-PBT-TH.pdf

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ednet.co.th/toeflitp

 

TOEFL CBT (Computer-Based Testing)

CBT เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ผู้สอบจะต้องพิมพ์หรือเขียนลงในคอมพิวเตอร์หรือกระดาษก็ได้ ซึ่งต่างจาก IBT ที่จะใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น เนื้อหาในการสอบเหมือนกับ TOEFL PBT แต่จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ แบบ CBT ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบ Writing ช่วงคะแนนอยู่ที่ 0-300

การสอบแบบ CBT จะมีคะแนนสอบแต่ละข้อไม่เท่ากันจะเริ่มจากง่ายไปยาก ถ้าผู้สอบทำคะแนนได้เรื่อยๆ ข้อสอบก็จะยากขึ้นตามลำดับ และคะแนนที่ได้ก็จะมากขึ้นด้วย ทำให้ผู้สอบมีโอกาสที่จะทำคะแนนสูงขึ้นได้

TOEFL IBT (internet-Based Testing)

แบบสุดท้ายเป็นแบบที่น้องๆ ใช้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโซนอเมริกา โดยจะมีการจัดสอบในประเทศไทยเดือนละครั้งเป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ จัดสอบโดย Educational Testing Service (ETS) สหรัฐอเมริกา มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน ประกอบไปด้วยการทดสอบในทักษะต่างๆ ตามนี้เลยค่ะ

  1. Reading (การอ่าน): มีคำถาม 36-56 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60-80 นาที ข้อสอบมีลักษณะเป็นบทความเชิงวิชาการประมาณ 3-4 บทความให้อ่านและตอบคำถาม
  2. Listening (การฟัง): มีคำถาม 34-51 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60-90 นาที ข้อสอบมีลักษณะ คือ ให้ฟังเสียง เป็นหลายแบบมีทั้ง การอภิปราย การสนทนาแบบเลกเชอร์ การถามตอบในห้องเรียน เป็นต้น
  3. Speaking (การพูด): มีทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 20 นาที ลักษณะข้อสอบจะให้เราพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ใกล้ตัว รวมไปถึงการที่ข้อสอบจะให้อ่านบทความและให้ฟังก่อนจากนั้นจึงตอบคำถามด้วยการพูดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ฟังมามาจากการอ่านและการฟัง
  4. Writing (การเขียน): มี 2 คำถาม ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 50 นาที ข้อสอบเป็นการให้เขียน Essay เกี่ยวกับสิ่งที่ข้อสอบให้อ่านและฟัง

ไม่ว่าจะสอบ TOEFL หรือ IELTS การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก อยากให้น้องๆ มั่นทำแบบฝึกหัดเก่า ฟังภาษาอังกฤษบ่อยๆ จากเพลงภาพยนตร์ หรือลงเรียนพิเศษเพื่อเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละส่วน ในสถาบันภาษาต่างประเทศก็มีหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบอยู่นะคะ

สนใจสอบถามข้อมูลเรียนภาษาต่างประเทศติดต่อพี่ๆ เอ็ดเน็ทได้ที่ Line: @ednet หรือ โทร 02 038 8128