SOP Workshop18 JAN 2015

HeadSOP

EdNET ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วม Workshop การเขียน SOP เพื่อสมัครเรียนและสมัครทุน วันที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายโดย อาจารย์กรองจิตต์ ที่มีประสบการณ์ด้านงานแปล และงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ Import & Export จาก USA

ClickNow

EdNET เปิด SOP Clinic เพื่อช่วยนักเรียนในการเขียน SOP 

ปรับเปลี่ยน SOP ให้โดดเด่น ชัดเจน สะท้อนความเป็นตัวคุณ เพื่อใช้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และสมัครทุนในประเทศต่างๆ 

ราคา 5900 บาท

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีร่าง SOP

ราคา 3900 บาท

สำหรับผู้ที่มีร่าง SOP แล้ว

 • Workshop ตัวต่อตัวกับอาจารย์ 2 ชัวโมง
 • แก้ไขงานผ่าน Email/ Skype 3 ครั้ง
 • แก้ไขงานภายใน 3 เดือน (.ในเนื้อหาเดิม)
 • ความยาวงานเขียน ไม่เกิน 600 คำ
 • Workshop ตัวต่อตัวกับอาจารย์ 1 ชัวโมง
 • แก้ไขงานผ่าน Email/ Skype 2 ครั้ง
 • แก้ไขงานภายใน 3 เดือน (.ในเนื้อหาเดิม)
 • ความยาวงานเขียน ไม่เกิน 600 คำ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • เน้นการปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้างงานเขียนให้สมบรูณ์
 • ตรวจเช็ค สไตล์การเขียน ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง
 • บริการเป็นรายบุคคล นัดหมายได้ตามเวลาที่สะดวก

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  ติดต่อได้ที่ kamolpat@ednet.co.th  โทร 02-937-0870-4 มือถือ 084-673-0222