Glenlyon Norfolk School Outdoor Education

Glenlyon Norfolk School หรือ GNS เป็นอีกโรงเรียนที่เราอยากแนะนำให้บุตรหลานของท่านได้ไปเรียนต่อในระดับมัธยม
GNS เป็นโรงเรียนที่อายุเก่าแก่ อยู่ในแหล่งชุมชนที่ปลอดภัย ใกล้น้ำ ใกล้ธรรมชาติ ใกล้ความเจริญ ทั้งยังมีหลังสูตรนอกสถานที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะท่องธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจว่าจะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ แหล่งพลังงานบวกที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เสริมสร้างพัฒนาการรอบด้าน มิตรภาพ และทักษะจำเป็น
การศึกษานอกสถานที่
เป้าหมายของการศึกษากลางแจ้งที่ GNS คือการให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เดินทางกลางแจ้ง เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองในถิ่นทุรกันดารและการดูแลโลกธรรมชาติ ด้วยการเข้าร่วมหลายฤดูกาลและพัฒนาทักษะทางเทคนิคในแต่ละกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร
นักเรียนจะได้สร้างความมั่นใจในตนเอง และเพิ่มทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ตั้งแต่การพายเรือคายัคนอกชายหาดของวิทยาเขตโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของเรา ไปจนถึงการเล่นกระดานโต้คลื่นบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะแวนคูเวอร์ ไปจนถึงการตั้งแคมป์ฤดูหนาวบนภูเขาใกล้เคียง สถาบันได้ออกแบบการผจญภัยเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตัวอย่างเช่น:
⚫ เดินป่าตามเส้นทาง Juan de Fuca และ Kludahk
⚫ ท่องและพายเรือไปยัง Tofino
⚫ พายเรือคายัครอบหมู่เกาะอ่าว
⚫ ตั้งแคมป์ฤดูหนาวใน Strathcona Park
สนใจข้อมูลศึกษาต่อ สอบถามได้ที่ Line: @ednet