หลักสูตร Young Leadership Program (YLP) @Trinity College, University of Melbourne, Australia

Trinity College, the University of Melbourne

Young Leaders Program หลักสูตรสำหรับผู้นำวัยเยาว์ เสริมสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อความพร้อมและการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

@Trinity College, University of Melbourne, Australia มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย

 

เป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 14-17 ปี ที่เตรียมตัวเยาวชน และ ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

หลักสูตรนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2001

 • สร้างความมั่นใจ     Build your Confidence
 • ฝึกรับมือกับความท้าทาย Meet a Challenge
 • การตั้งเป้าหมายและไปให้ถึง Goal Setting
 • การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking
 • ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Critical Thinking
 • สร้างสัมพันธ์กับคนนานาชาติกับนักเรียนกว่า 120 จาก 30 กว่าประเทศ International Interaction
 • เตรียมตัวสู่โลกอาชีพในสาขาต่าง ๆ วิศวกรรม กฎหมาย ธุรกิจ จิตวิทยา แพทย์ ศิลปะ

มีวิชาให้เลือก ดังนี้

Arts

Biomedicine

Commerce

Designing for the World

Performing and Creative Arts

Personal Development for Future Leaders

Psychology

Science & Engineering

Social Justice for Change

หลักสูตร

1 สัปดาห์       ค่าเรียนรวมที่พักและการดูแล A$ 1,990

2 สัปดาห์       ค่าเรียนรวมที่พักและการดูแล A$ 3,980

ไม่รวม ค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ตารางเรียน

5 July – 12 July 2020

5 July – 19 July 2020

** ปิดรับสมัคร 22 May 2020

29 November – 6 December 2020

6 – 13 December 2020

** ปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม 2020

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 2. เรียงความภาษาอังกฤษ 300 คำ ในหัวข้อที่กำหนดในใบสมัคร
 3. จดหมายรับรองจากโรงเรียน และ/หรือ ผู้ปกครอง
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ Line: @ednet หรือ โทร 0894490272